Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Przechodzimy do instalacji i kompilacji svxlink. Instalujemy pakiet z programami do kompilacji:
=================================================================================================

9.
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get clean


Instalujemy niezbędne pakiety do kompilacji svxlink:
=======================================================
10.

sudo apt-get install git cmake libsigc++-2.0-dev libasound2-dev libpopt-dev libgcrypt11-dev tk-dev libgsm1-dev libspeex-dev groff
sudo apt-get clean


#sudo apt-get install g++ make libsigc++-1.2-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl8.5-dev libgcrypt-dev libspeex-dev libasound2-dev alsa-utils libqt4-dev


# sudo apt-get install git cmake libsigc++-2.0-dev libasound2-dev libpopt-dev libgcrypt11-dev tk-dev libgsm1-dev libspeex-dev groff
# sudo apt-get clean


KTÓRY JEST NAJBARDZIEJ AKTUALNY DO POBRANEJ WERSJI ZE STRONY AUTORA PROGRAMU ????
KTÓRY Z NICH JEST PRAWIDŁOWY ??? CZEGO BRAKUJE , JAKIE ZAWIERA BŁĘDY ???


Pobieramy źródła svxlink i kompilujemy:
===============================================
# SvxLink release 17.12.2 -- 01 Mar 2018
# ze strony : https://github.com/sm0svx/svxlink/releases/tag/17.12.2


sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz


Rozpakowanie pobranego oprogramowania
=============================================

tar xvzf 17.12.2.tar.gz


cd svxlink-17.12.2

COŚ MAM ŹLE - NIE WIEM GDZIE MAM BŁĄD

6

sudo make

7

sudo make install


8.
sudo reboot

nastąpi przeładowanie maliny - ponowne uruchomienie

*******************************************************************************************
  PRZEJDŹ NA FORUM