Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Rozdziała drugi.

Droga przez mękę – dla osób żyjącej w świecie Microsotfu ( systemy Windows )
Kolejne wiersze poleceń do konfiguracji naszej maliny

1.
sudo raspi-config
sudo apr-get update

2.
sudo apt-get upgrade
potwierdzamy w kolejnym etapie Y (enter )

3.
sudo apt-get install mc
potwierdzamy w kolejnym etapie Y (eneter )

4.
sudo apt-get install ca-certificates git-core

5.
sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update

6.
sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update

7.
sudo rpi-update
potwierdzamy w kolejnym etapie Y (eneter )
sudo apt install mc
potwierdzamy w kolejnym etapie Y (eneter )
sudo mc

8.
sudo reboot
nastąpi przeładowanie maliny - ponowne uruchomienie


NIE WIEM CZY POSZCZEGÓLNE OPERACJE SĄ SENSOWNE W KOLEJNOŚCI WYKONANIA I CZY NIE ZAWIERAJĄ BŁĘDÓW LOGICZNYCH ???  PRZEJDŹ NA FORUM