Kąty kąty
Profesor Daniel Józef Bem w swojej książce "Anteny i rozchodzenie się fal radiowych" na stronie 259 zamieścił wykres zależności kąta elewacji głównej wiązki promieniowania od długości trasy.......Robert


  PRZEJDŹ NA FORUM