Przemienniki DMR w SP - grupy rozmowne
DMR-MARC jest chyba dla sieci Motoroli? ,)


  PRZEJD NA FORUM