Przemienniki DMR w SP - grupy rozmowne
    sp3cad pisze:

    Czyli innymi słowy, dany przemiennik mający zdefiniowaną określoną grupę statyczną jest domyślnie połączony z każdym innym przemiennikiem mającym zdefiniowaną tę samą grupę statyczną?


Dokładnie tak.

Zachęcam Cię do zarejestrowania swojego znaku z bazie DMR-MARC (celem otrzymania unikalnego ID).


  PRZEJDŹ NA FORUM