Przemienniki DMR w SP - grupy rozmowne
Czyli innymi słowy, dany przemiennik mający zdefiniowaną określoną grupę statyczną jest domyślnie połączony z każdym innym przemiennikiem mającym zdefiniowaną tę samą grupę statyczną?


  PRZEJDŹ NA FORUM