Przemienniki DMR w SP - grupy rozmowne
    SQ3GJH pisze:

    To administrator danego przemiennika decyduje, które grupy doda. Może w swoim panelu dodać grupy statyczne.


O to też pytam. Wystarczy dodać te grupę i będzie jak napisałem powyżej? Czyli oprogramowanie serwera spowoduje, że będzie automatycznie głos retransmitowany na wszystkich TG=260, TS=1 we wszystkich przemiennikach w sieci i wszystkich TG=26091, TS=1 w okręgu 9?


  PRZEJD NA FORUM