Przemienniki DMR w SP - grupy rozmowne


To dlaczego na tej stronie piszą też o DMRPlus? Jedno stowarzyszenie propaguje obie sieci?


  PRZEJDŹ NA FORUM