3Y0Z – Bouvet 2018
Jednak zmiana planów:

"5 February 2018 -- 0930 UTC

Our captain has decided that it is in the best interest of safety and expediency to proceed directly to Capetown, South Africa rather than Punta Arenas, Chile. We are currently heading north to avoid the possibility of encountering ice. Currently there is no ice in sight or on radar. In due time we will head easterly toward Capetown.
Our entire team is safe. Most are resting in their bunks and in good spirits. We will keep the amateur radio community and our families informed as we continue our journey.

Ralph - K0IR
Bob - K4UEE
Erling - LA6VM"

Tłumaczenia Google:
"5 lutego 2018 r. - 0930 UTC Nasz kapitan zdecydował, że w najlepszym interesie bezpieczeństwa i celowości jest udanie się bezpośrednio do Kapsztadu w Południowej Afryce, a nie do Punta Arenas w Chile. W tej chwili kierujemy się na północ, aby uniknąć możliwości napotkania lodu. Obecnie nie ma lodu w zasięgu wzroku lub na radarze. W odpowiednim czasie udamy się na wschód w kierunku Capetown. Cały nasz zespół jest bezpieczny. Większość odpoczywa na pryczach i ma dobry humor. Będziemy informować amatorską społeczność radiową i nasze rodziny, gdy będziemy kontynuować naszą podróż. Ralph - K0IR Bob - K4UEE Erling - LA6VM"


  PRZEJDŹ NA FORUM