Sytuacja Klubów Łączności LOK
    sp3slu pisze:


    Kolego, pomyśl o czym mówimy : Liga Obrony Kraju to organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie. Żyje by prowadzić terenowe, statutowe jednostki organizacyjne LOK-u - Kluby, Koła. Organizacja pozyskuje pieniądze z działalności gospodarczej na cele statutowe. Utrzymuje Kluby, Koła. Członkowie płacą składki, są one do wykorzystanie w 100% na potrzeby Klubu. LOK coraz mniej daje Klubom na sprzęt, amunicję strzelecką itp. Bo nie ma odpowiednio dużo kasy.
    Ale teraz zaczęli domagać się płacenia czynszów od Klubów LOK w LOK-owskich pomieszczeniach. Nie wiem jak to ująć, to jakby dzieciak miał płacić rodzicom za śniadania, obiady i kolacje, czy jak ? Jak by uczniowie w szkole mieli płacić dyrekcji za klasopracownię. Może nie mam trafnych porównań...


Dodam tylko, żeby było zrozumiane odpowiednio. LOK jako firma prowadząca działalność nie może istnieć bez LOK jako stowarzyszenie, czyli jeśli nie byłoby klubów i kół to LOK nie ma prawa bytu. Tak mówi statut.


  PRZEJDŹ NA FORUM