Termin płacenia składek PZK za 2018.
ilu nas zostało???
Nim się coś napisze wpierw warto poczytać regulamin składkowy
https://pzk.org.pl/download/public/regulaminy/Regulamin_oplacania_skladek_PZK.pdf
W świetle tego skarbnik w OT ma czas do 21 stycznia na dokonanie przelewu na konto ZG PZK za cały rok, lub I półrocze 2018 roku.


  PRZEJDŹ NA FORUM