Modulacja amplitudy - AM
    sq6ade pisze:

    RFid posługuje się AM. wesoły

Co to jest RFid w sensie w naszych pasmach radioamatorskich?


  PRZEJD NA FORUM