BAND PLAN KF dla "Emisji Cyfrowych"
https://www.iaru-r1.org/images/IARU_REGION_1_HF_BAND_PLAN__2016_v2.pdf

https://www.kirara.co.uk/radio/PSK31/

https://www.rttycontesting.com/rtty/rtty-sub-bands/

http://hflink.com/jt65/

http://www.qsl.net/sv1grb/psk31.htm


  PRZEJD NA FORUM