Tygodnik Krótkofalowca ???
coś się stało?
Odnośnie redaktora naczelnego. Każda publikacja a tym bardziej periodyk zahacza o prawo prasowe. W tym przypadku ktoś musi brać za to odpowiedzialność. Kto wykonana obowiązki wynikające z prawa prasowego? Etatowy pracownik??? Wolontariusz? - do momentu uświadomienia sobie obowiązków. Dlatego powtarzam: Jeżeli człowiek ma za coś odpowiadać to musi być mu zapłacone chociaż 1 grosz.
To wynika z zasad zarządzania i ponoszenia odpowiedzialności. Zobowiązanie honorowe nie jest zobowiązaniem prawnym i pociąga odpowiedzialność tylko honorową - nie prawną.
P.S. A co obsługą księgową?

Sprawa armat. Tu zawsze są problemy " a ile oni na tym zarobili" i tym podobne insynuacje.

To rzeczywiście reklamy. Pytanie co się pierwsze wyczerpie reklamy czy miejsce na nie. Oraz jaką część przeznaczamy na reklamy.

Ze względu na różne domysły warto w jakiś sposób opublikować rozliczenie. Wiem, że będą specjaliści od rozliczania każdych 10 gr. ale to może też kilku uspokoić.
Inne rozwiązanie to 1% na PZK dedykowanie na tygodnik?

O tym, że artykuły są na prawach honorowych powinno być jasno wyrażone w informacji dla autorów.
Po za tym, każdy z autorów powinien do artykułu dołączyć pismo w którym deklaruje:
Że artykuł jest do opublikowania w waszym czasopiśmie, to że on jest autorem tekstu i/lub zdjęć, informację o pierwszym publikowaniu, oraz że artykuł jest do opublikowania na warunkach honorowych. (plagiat, autoplagiat, zapłata)

Ale po co to piszę? Wielu uważa, ze jak się zdeklarowaliście do do roboty. A o problemach nie informować.


  PRZEJDŹ NA FORUM