Obraz systemu Debian na komputer jednopłytkowy ALIX z uzupełniem o programy radioamatorskie
APRX, Direwold, MMDVMHost, SvxLink i inne
URUCHAMIANIE KONSOLI SZEREGOWEJ

Czasami może się zdarzyć, że z różnych względów będziemy potrzebowali bezpośredniego dostępu do konsoli tekstowej ALIXa. Może to wynikać z problemów z uruchomieniem systemu Linux, czy też z niepoprawną konfiguracją sieci uniemożliwiającą zalogowanie się po SSH. Jedyne co nas wtedy ratuje to fizyczny dostęp do komputerka i port RS232.

Normalnie pojawia się tam tylko tinyBIOS na standardowej prędkości 38400. Potem komunikacja milknie bo program rozruchowy (GRUB2) i sam linux pisze na konsoli lokalnej której tak naprawdę nie ma (bo tinyBIOS nie ma nawet obsługi VGA). Aby zmienić konfigurację należy podłączyć kartę CF do komputera będącego wstanie odczytywać/zapisywać na systemie plików ext3. Na początek warto przełączyć się na konto roota, albo pamiętać o używaniu polecenia sudo, ponieważ pliki na karcie mają normalne prawa dostępu tak jak na lokalnym dysku.

strzałka GRUB2. Należy otworzyć plik /boot/grub/grub.cfg i tuż przed linijką terminal_output dopisać coś takiego (należy skopiowac cały pochylony tekst) serial --speed=38400 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1. Natomiast samą wartość przy parametrze terminal_output należy zmienić na serial

strzałka Linux i konsola tekstowa Aby kernel i dalej cały system również był dostępny przez konsolę RS232 należy dokonać jeszcze jednej korekty. W przeciwnym razie zyskamy dostęp tylko do programu rozruchowego GRUB2. Wracamy do tego samego pliku grub.cfg. Znajdujemy więc sekcję zaczynającą się od menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux i w tejże linijke określającą nazwę pliku z kernelem i przekazywane doń parametry. Będzie to coś zaczynającego się od linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID= Na samym końcu wiersza dopisujemy console=ttyS0,38400 i zapisujemy plik

Po tej operacji wystarczy podłączyć się kablem null-modem do ALIXa i używając np PuTTY podłączyć się po porcie RS232 z prędkością 38400

Należy jednak pamiętać, że tak skonfigurowanego portu szeregowego nie użyjemy do niczego innego. Np nie będzie można podłączyć tam modemu TNC i używać tegoż TNC z programem APRX


  PRZEJDŹ NA FORUM