Komisja Statutowa PZK.
  SQ5KLN pisze:

   SP6OUJ. pisze:


   Nie masz pojęcia czym jest tajemnica korespondencji.


  To Ty nie masz pojęcia czym jest tajemnica korespondencji. Adresat z typową zwykłą korespondencją może zrobić co chce (pod warunkiem że nie ujawni w ten sposób danych podlegających szczególnej ochronie).

  Odnoszę też wrażenie, że mylisz wyroki sądu z etyką i moralnością. Czymś innym jest bycie na przykład oszustem a czymś innym jest bycie skazanym za oszustwo - oszustem jest się w momencie popełniania czynu, niezależnie od tego czy się dostanie wyrok za oszustwo czy nie i niezależnie od tego czy oszustwo jest do wykazania przed sądem czy nie. Oszustwo idealne nie przestaje być oszustwem tylko z tego powodu, że nie da się skazać oszusta ani nawet z tego powodu, że można ponieść odpowiedzialność za pomówienie oszusta - wyrok sądu to nie "prawda objawiona" a jedynie rezultat procedur prawnych.


Kodeks Cywilny

Art. 23. [Dobra osobiste człowieka]
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.


  PRZEJDŹ NA FORUM