Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Muzeum Pisarza w Berdyczowie
Z okazji 160. rocznicy urodzin pisarza Josepha Conrada-Korzeniowskiego (1857-1924)
w ostatnim miesiącu Roku Josepha Conrada,
z Berdyczowa, miasta, w którym się urodził,
będzie pracowała stacja klubowa UR4XWN/p.
Stacja jest zainstalowana w Muzeum Josepha Conrada, mieszczącym się w Klasztorze Karmelitów Bosych w Berdyczowie.
Stacja będzie pracować emisjami CW i SSB na wszystkich pasmach.
Łączności zostaną potwierdzone specjalną kartą QSL.


  PRZEJDŹ NA FORUM