Analizator antenowy na dziœ
    SQ9EDM pisze:

    za pomoc¹ AA-55 to sobie chyba filtrów, trapów itp. nie pomierzymy


Bez problemu.


  PRZEJD NA FORUM