Komisja Statutowa PZK.
Chciałbym przypomnieć złożony wniosek do XXII KZD PZK przez OT-27 PZK autorstwa kol. Zenona SP3JBI
o ograniczenie zasiadania we władzach naczelnych PZK do max. 2 kadencji.
Ten wniosek został tam "sprytnie" zgłoszony dopiero w ostatniej minucie Zjazdu.
Zaraz po nim padły słowa "zamykam Zjazd", a nieszczęsny Wniosek miał być skierowany do Komisji Statutowej PZK.

Można poczytać stosowne dokumenty, można przesłuchać nagranie audio ze Zjazdu.


  PRZEJD NA FORUM