Komisja Statutowa PZK.
    SP9GMK pisze:    Jak to się mówi zawsze jest jeszcze tzw. ,,furtka" - dlaczego nie zostanie poddany pod dyskusję pomysł powołania nowej organizacji krótkofalarskiej w Polsce, do której obecne PZK mogłoby zostać wcielone poprzez fuzję.
    ...
    Tylko tu znów trzeba by woli aby takie coś zrobić...


Dotąd czytam i nie zabierałem głosu bo uważałem, że nie powinienem.
Moja wiedza na temat założeń statutu jest zbyt szczątkowa, aby wchodzić z tą dyskusją w przestrzeń publiczną.

Na powyższe oświadczenie Kolegi nie mogłem jednak nie zareagować.

Szanowny Grzegorzu,

Przytoczę niektóre zapisy §9 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców.
Statutu, którego znajomość Kolega potwierdził podpisem na deklaracji członkowskiej.
Lepszego lub gorszego, ale obowiązującego i powodującego m. in., że jesteśmy legalną organizacją.

§ 9
1.

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK mają w szczególności obowiązek:

a) w miarę własnych możliwości i umiejętności aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań statutowych PZK, a zwłaszcza jednostek organizacyjnych PZK do których należą,

b)przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz PZK,

c)dbać o dobre imię PZK,


Koniec cytatu

Proponowałbym na początku zrobić mały rachunek sumienia i podsumować co się zrobiło w ramach np §9 pkt. 1a)

Dopóki Kolega pisze, że to czy tamto mu się nie podoba, że to czy tamto powinno się zmienić to mieści się to w ramach wolności słowa i prawa do wyrażenia krytyki.

Jeżeli Kolega ma taki pomysł jak to napisał w zacytowanym przeze mnie fragmencie, może Kolega wystąpić z PZK i zająć się tworzeniem nowej organizacji. PZK nie jest organizacją przymusową.

Nie da się pogodzić członkostwa w PZK z zamysłem jego rozwalenia.
I w związku z tym uprzedzam, że może to zostać potraktowane jako działanie na szkodę Związku.
Proponuję przemyśleć tego typu wypowiedzi, aby nie wpaść w konflikt ze Statutem i nie ściągnąć na siebie sankcji opisanych w §7 ust. 2 Statutu.
Zanim Kolega to skomentuje proszę potraktować to jako zwrócenie uwagi przez kolegę.
Nie chciałbym robić tego jako przedstawiciel organu uprawnionego i zobowiązanego do reakcji m. in. na podstawie §26 pkt 3b) i §7 pkt. 3 Statutu.
Mam nadzieję, że to zamyka sprawę.


  PRZEJDŹ NA FORUM