Obraz systemu Debian na komputer jednopłytkowy ALIX z uzupełniem o programy radioamatorskie
APRX, Direwold, MMDVMHost, SvxLink i inne

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KRÓTKA INSTRUKCJA UŻYWANA EDYTORA NANO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obraz systemu oczywiście nie posiada zainstalowanego trybu graficznego i jedyną metodą dostępu do niego jest SSH i konsola tekstowa. Do poruszania się po systemie plików warto użyć obecnego w obrazie Midnight Commander dostępnego przez wydanie polecenia 'mc'. Każdy kto pamięta Norton Commander bez problemu odnajdzie się i w tym narzędziu. Do edycji wszelakich plików tekstowych i konfiguracyjnych najwygodniejszy jest edytor 'nano'. Używa się go głównie przy użyciu skrótów klawiaturowych, których część jest wyświetlana po uruchomieniu w dolnej części ekranu.

Edytor nano uruchamia się wydając po prostu polecenie 'nano' z opcjonalną nazwą pliku, który edytor ma otworzyć np. 'nano aprx.conf'. Główna część okna to oczywiście sama treść edytowanego pliku. Na górze wyświetlana jest wersja programu, nazwa edytowanego pliku i ewentualny znacznik informujący o niezapisanych zmianach. W dolnej części znajduje się ściągawka niektórych, ważniejszych skrutów klawiszowych. Znak '^' pojawiający się na pierwszej pozycji oznacza klawisz CTRL na klawiatruze, bez rozróżnienia lewy-prawy. Duża litera 'M' na pierwszej pozycji oznacza klawisz Meta. Jak wiadomo takiego klawisza nie ma fizyczne na klwiaturze. W 99% jest nim tak naprawdę LEWY przycisk ALT. Wobec tego np '^O' oznacza CTRL+O, 'M^' oznacza LEWY ALT + ^ czyli LEWY ALT + SHIFT + 6

CTRL + O - (litera o nie zero) zapisywanie pliku
CTRL + X - wyjście z programu
CTRL + C - wyświetlanie aktualnej pozycji kursora w pliku (nr wiersza i kolumny), lub funkcja anuluj wychodząca na powrót do trybu edycji
CTRL + W - wyszukiwanie
CTRL + 6 - zaznaczanie fragmentu tekstu
LEWY ALT + 6 - kopiowanie uprzednio zaznaczonego tekstu
CTRL + K - wycinanie uprzednio zaznaczonego tekstu
CTRL + U - wklejanie skopiowanego bądź wyciętego tekstu


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alix jako pamięci masowej używa karty Compact Flash (CF). Aby wgrać system należy posiadać kartę 4GB i oczywiście czytnik takich kart. Po ściągnięciu i rozpakowaniu obrazu należy wgrać go przy użyciu polecenia 'dd' w systemie linux. Przykładowe poleceie wydane w folderze w którym znajduje się rozpakowany plik img wygląda następująco:

'dd if=ama-jesse-alix_hostapd.img of=/dev/sdb bs=32k'

if=ama-jesse-alix_hostapd.img < - nazwa obrazu
of=/dev/sdb < - urządzenie docelowe

BARDZO WAZNA UWAGA! Przed naciśnięciem enter należy mieć absolutną pewność co do urządzenia na które będzie zapisywało się obraz. Polecenie 'dd' w żaden sposób nie weryfikuje co jest urządzeniem docelowym i nie prosi o potwierdzenie rozpoczęcia procesu, można więc przez przypadek pozbawić się całej zawartości twardego dysku albo jakiejś partycji. Aby zweryfikować jakie oznaczenie ma karta CF nalezy użyć polecenia 'fdisk -l'. Najlepiej wywołać go z i bez włożonej karty do czytnika i porównać jego wyniki. Należy też wpisywać "całe urządzenie" tj np /dev/sdb a nie konkretną partycję /dev/sdb1

Po wgraniu wgraniu obrazu (może to potrwać nawet do kilkudziesięciu minut - w międzyczasie program dd nie wyświetla żadnych komunikatów i może wyglądać na zawieszony) należy wysunąć i włożyć kartę CF co powinno spowodować jej autoamtyczne zamontowanie. Jak niektórzy pewnie zauważyli odgórnie wychodze z założenia, że całość procesu będzie odbywała się na systemie Linux ,) O ile w Windows jeszcze będzie dało się wgrać obraz na kartę przy pomocy jakiegoś narzędzia graficznego, to uzyskanie dostępu do partycji ext4 będzie wymagało pewnej ekwilibrystyki i instalacji dotakowych sterowników ,)

Po zamonwatniu karty przechodzimy do pliku /etc/network/interfaces przechowywującego konfigurację sieci. Tu należy zwrócić uwagę na dwie sprawy
strzałka Różne wersję płytek ALIX mają różną ilość portów sieciowych. Mogą mieć jeden, dwa albo trzy porty. Konfiguracja jest przygotowana w sposób w którym pierwszy z nich (eth0), znajdujący się zawsze przy gnieździe zasilania jest używany jako WAN, nastomiast dwa pozostałe są ze sobą zmostkowane i tworzą część wewnętrzną LAN. Generalnie brak tych portów nie powinien powodować żadnych poroblemów i system powinien uruchomić się bez problemu. Można jendkaże 'dla świętego spokoju' zmodyfikować sekcję 'iface br0 inet static'. Z lini 'bridge_ports' należy usunąć wszytkie nieistniejące fizyczne interfejsy. Jeżeli płytka ma dwa porty FastEthernet nalezy pozostawić tam jedynie eth1 a jeżeli ma tylko jeden nalezy zakomentować wszystko poczytnając od 'iface inet br0 static' aż do 'address'

strzałka Konfiguracja zakłąda że adres IP na interfejsie WAN jest pozyskiwany z klienta DHCP ('iface eth0 inet dhcp'). W większości przypadków takie podejście będzie poprawne, jeżeli jednak potrzebujemy konfiguracji statycznej należy zakomentować tą linijke, odkomentować konfigurację statyczną i ręcznie zmienić adres IP na odpowiedni

W tym momencie można odmontować kartę CF, włożyć ją do ALIX i podłączyć zasilanie. System powinien uruchomić się bez problemu a dostęp przez SSH powinien być możliwy. Podłączamy się kablem pod drugi albo trzeci port Ethernet - komputer powinien dostać automatycznie adres IP z zakresu 172.28.255.230 do .254 . Jeżeli płytka ma tylko jeden port Ethernet należy podłączyć się do niego i albo wykorzystać wpisany ręcznie adres IP albo ustalić jaki adres IP urządzenie dostało z routera.

KOLEJNA BARDZO WAŻNA UWAGA!!! Po zalogowaniu się do systemu z użyciem nazwy użytkownika / hasła znajdującego się na górze, należy bezwzględnie zmienić hasło z domyślnego! Należy tak uczynić tym bardziej jeżeli ALIX 'wisi' na publicznym adresie IP!! Dostęp przez SSH jest możliwy z każdego interfejsu i pozostawienie domyślnych danych jest rażącą luką zabezpieczeń! Do zmiany hasła w systemach linux służy polecenie 'passwd'

NIE MNIEJ WAŻNA UWAGA! Wszelkie zmiany w konfiguracji systemu i aplikacji należy wykonywać z poziomu konta root. Ponieważ nie ma możliwości zalogowania się na niego bezpośrednio przez ssh nalęzy najpierw zalogować się jako alixadmin (które jest de facto zwykłym userem) a potem wydać polecenie su.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE USŁUG SYSTEMOWYCH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Za proces włączania i wyłączania usług systemowych (demonów) jest odpowiedzialny systemd. Jest to następca używanego niegdyś SysVinit posługującego się skryptami w folderach /etc/init.d czy /etc/rcX.d , co oznacza nieco inną (i chyba łatwiejszą) obsługę. Generalnie dodawanie i usuwanie usług z autostartu czy inch restartowanie sprowadza się do używania zaledwie kilku poleceń.

'systemctl' < - wpisane bez żadnych parametrów powoduje wyświetlenie wszystkich usług wraz z ich statusem
'systemctl stop nazwa-uslugi' < - zatrzymuje uruchomionego demona
'systemctl start nazwa-uslugi' < - uruchamia demona
'systemctl disable nazwa-uslugi' < - wyłącza uruchamianie demona przy starcie
'systemctl enable nazwa-uslugi' < - włącza uruchamianie przy starcie
'systemctl status nazwa-usługi' < - pokazuje status, przydatne zwłaszcza gry demon nie chcę się z jakichś powodów poprawnie uruchomić


  PRZEJDŹ NA FORUM