SR9-P awaria albo ...........
Przemiennik w/g moich obserwacji działa poprawnie. Otwieram go tonem 1750Hz i mogę na nim pracować bez większych problemów będąc ok. 270km od niego.


  PRZEJDŹ NA FORUM