proszę kolegów o pomoc w uaktualnieniu TQSL do najnowszej wersji tqsl-2.3.1 Ubuntu
root@pawel-System-Product-Name:/home/pawel# apt-get install tqsl
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależnoœci
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleŸć pakietu tqsl


  PRZEJD NA FORUM