Nowe PMR 446
Hello !

Zobaczyłem na Wikipedii ciekawą listę kanałów PMR446 i postanowiłem - Wysłałem do UKE zapytanie w sprawie 16 kanałów PMR446 i dostałem odpowiedz od miłej pani z UKE o następującej treści :

-------------------------------------------------------------

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pańskiego e-maila, przesyłam następujące informacje:

Zgodnie z decyzją “ECC Decision (15)05 The harmonised frequency range 446.0-446.2 MHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of analogue and digital PMR 446 applications” (http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1505.PDF):
administracje CEPT wyznaczą zakres częstotliwości   446,0-446,2 MHz do wykorzystywania przez analogowe systemy PMR 446 z planem kanałowym bazującym na odstępie sąsiedniokanałowym równym 12,5 kHz i pierwszą częstotliwością nośną równą 446,00625 MHz
administracje CEPT wyznaczą zakres częstotliwości  446,1-446,2 MHz do wykorzystywania przez cyfrowe systemy PMR 446 z planem kanałowym bazującym na odstępie sąsiedniokanałowym równym 6,25 lub 12,5 kHz i pierwszą częstotliwością nośną równą odpowiednio 446,103125 MHz lub 446,10625 MHz
administracje CEPT wyznaczą zakres częstotliwości  446,0-446,2 MHz do wykorzystywania przez cyfrowe systemy PMR 446 z planem kanałowym bazującym na odstępie sąsiedniokanałowym równym 6,25 lub 12,5 kHz i pierwszą częstotliwością nośną równą odpowiednio 446,003125 MHz and 446,00625 MHz, przy czym taka aranżacja obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r.

Znajduje to potwierdzenie w decyzji „Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1483 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i uchylająca decyzję 2006/804/WE” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&rid=1)

W tym kontekście:

dla analogowych systemów PMR 446 pozostaje do dyspozycji 16 kanałów o szerokości 12,5 kHz:


1 446,00625
2 446,01875
3 446,03125
4 446,04375
5 446,05625
6 446,06875
7 446,08125
8 446,09375
9 446,10625
10 446,11875
11 446,13125
12 446,14375
13 446,15625
14 446,16875
15 446,18125
16 446,19375

dla cyfrowych systemów PMR 446 obecnie pozostaje do dyspozycji 16 kanałów o szerokości 6,25 kHz:


1 446,103125
2 446,109375
3 446,115625
4 446,121875
5 446,128125
6 446,134375
7 446,140625
8 446,146875
9 446,153125
10 446,159375
11 446,165625
12 446,171875
13 446,178125
14 446,184375
15 446,190625
16 446,196875

dla cyfrowych systemów PMR 446 obecnie pozostaje do dyspozycji 8 kanałów o szerokości 12,5 kHz:


1 446,10625
2 446,11875
3 446,13125
4 446,14375
5 446,15625
6 446,16875
7 446,18125
8 446,19375

dla cyfrowych systemów PMR 446 od 1 stycznia 2018 r. będą do dyspozycji 32 kanały o szerokości 6,25 kHz:


1 446,003125
2 446,009375
3 446,015625
4 446,021875
5 446,028125
6 446,034375
7 446,040625
8 446,046875
9 446,053125
10 446,059375
11 446,065625
12 446,071875
13 446,078125
14 446,084375
15 446,090625
16 446,096875
17 446,103125
18 446,109375
19 446,115625
20 446,121875
21 446,128125
22 446,134375
23 446,140625
24 446,146875
25 446,153125
26 446,159375
27 446,165625
28 446,171875
29 446,178125
30 446,184375
31 446,190625
32 446,196875

dla cyfrowych systemów PMR 446 od 1 stycznia 2018 r. będzie do dyspozycji 16 kanałów o szerokości 12,5 kHz:


1 446,00625
2 446,01875
3 446,03125
4 446,04375
5 446,05625
6 446,06875
7 446,08125
8 446,09375
9 446,10625
10 446,11875
11 446,13125
12 446,14375
13 446,15625
14 446,16875
15 446,18125
16 446,19375


  PRZEJDŹ NA FORUM