Świat Radio i zakup
gram.pl i zakup poprzez internet
Księgarnie z e-bookami pozwalają na udostępnianie książek znajomym.
Jeżeli regulamin mówi :
3.11. Użytkownik, który zakupi czasopismo w wersji elektronicznej nie jest uprawniony do: rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; ingerowania w jego zawartość; publikacji, dystrybucji, powielania; oddawania w najem; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania; usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.

to nie trzeba naciągać interpretacji, że rozpowszechnianie a udostępnienie znajomemu/znajomym to dwie różne sprawy.
Rozpowszechnianie to spowodowanie czegoś ogólnie dostępnym. Powielanie dotyczy wykorzystania materiałów w kolejnych źródłach. To jakieś popadanie w paranoję. Rozpatrywany był przypadek udostępnienie x 1 więc o czym tu mowa - czy to czyn moralnie naganny? Moralnie, bo prawnie nawet trudno kogoś skazać np. za "zgubienie pendriva" z kopią miesięcznika, która trafi do sieci. Jedyna moja wątpliwość jest taka, że kolejna osoba może go "rozpowszechnić" co pójdzie na nasze konto i pojawi się telefon z redakcji.
Pozdrawiam,  PRZEJDŹ NA FORUM