MMANA-GAL
proœba o szybkie korepetycje
  sq9oub pisze:


  *
  1090.0
  ***Wires***
  11
  0.0, 0.0, 0.06, 0.0, 0.0, 0.198, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.0, 0.198, 0.0, 0.064, 0.198, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.064, 0.198, 0.0, 0.064, 0.205, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.064, 0.205, 0.0, 0.0, 0.205, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.0, 0.205, 0.0, 0.0, 0.345, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.0, 0.345, 0.0, 0.064, 0.345, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.064, 0.345, 0.0, 0.064, 0.352, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.064, 0.352, 0.0, 0.0, 0.352, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.0, 0.352, 0.0, 0.0, 0.492, 7.050e-04, -1
  0.0, 0.0, 0.06, -0.01, 0.0, 0.06, 7.050e-04, -1
  -0.01, 0.0, 0.06, -0.01, 0.0, 0.123, 7.050e-04, -1
  ***Source***
  1, 0
  w10b, 0.0, 1.0
  ***Load***
  0, 1
  ***Segmentation***
  400, 40, 2.0, 2
  ***G/H/M/R/AzEl/X***
  2, 3.03, 1, 120.0, 120, 60, 0.0


W tym modelu zastosowana jest na dole pułapka æwieræfalowa? Ale rezystancja wyszła 120om.


  PRZEJD NA FORUM