Nowy satelita fm
FMN-1 (Fengmaniu-1)
Uplink FM Downlink FM Comments
FMN-1 145.945 MHz NFM(w¹ski) 435.350 MHz FM(szeroki)
Also downlinks 9k6 BPSK AX.25 telemetry
8/16/2017 data pierwszej transmisji.....


  PRZEJD NA FORUM