Polskie zawody krótkofalarskie a limity mocy nadajnika
Jacek masz info i pisz do Janka
https://pzk.org.pl/download/public/IARU_MS/IARUMS-R1_NEWS/2016/IARUMS-R1_news1612.pdf


  PRZEJD NA FORUM