Polskie zawody krótkofalarskie a limity mocy nadajnika
Kolego SP9AKI

Masz w swoim OT delegata i członka ZG PZK?

Tak trudno zapytać o nurtujące CIEBIE sprawy?

Jest Forum PZK? jest! - to jaki problem tam zadawać takie pytania?

Co do polityki informacyjnej w PZK. SP9AKI - wnioskowałeś do swego delegata na KZD oraz do członka ZG PZK o poruszenie tematu Polityki Informacyjnej PZK?

Zapewne nie - to bądź łaskaw tu tego nie poruszać OK?

I ostatnie pytanie.

Czy PZK jest od monitorowania pasm.

Chyba wiesz jakie są obowiązki osoby posiadającej pozwolenie radiowe prawda? A kto te Pozwolenie wydaje? PZK?

Taka mała rada - masz swój OT - zaangażuj się w jego działalność, a nie twórz teorii i tematów tylko po to aby "zaistnieć" .


  PRZEJDŹ NA FORUM