SUPER NISKOSZUMNE VCO 420-460MHz
Jakiś schemat, opis wyprowadzeń.
Faktycznie do uruchomienia nie potrzeba schematu. +V, GND, Vvco i dwa wyjścia.
ewentualna korekta F poprzez skracanie linii koncentrycznej pracującej w tym układzie jako rezonator (obwód LC).
Zagadką jest Tylko U zasilania i zależność Uvcc / F wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM