SUPER NISKOSZUMNE VCO 420-460MHz
Jakiœ schemat, opis wyprowadzeń.
To nie podpowiedŸ. Ale wskazówka.
Często sama płytka z elementami jest bardziej czytelna niż schemat. Szczególnie taka RF jedno lub 2 stronna.


  PRZEJD NA FORUM