SR9-P awaria albo ...........
Przemiźnnik zosta³ wy³¹nczony


  PRZEJD NA FORUM