SR9-P awaria albo ...........
    sp9aki pisze:

    Jak już szczeli, to siła wyższa!


Sila wyzsza i majty mokre pan zielony


  PRZEJD NA FORUM