SR9-P awaria albo ...........
  sp9aki pisze:

   SP9JB pisze:

   Już wszystko wiadomo
   rozmawiałem z Tadeuszem a pro po moim wspaniałym kolegą
   po prostu wczoraj pioryn chyba szczelił w przemiennik i coś
   się stało


  Jak już szczeli, to siła wyższa!


Nie stety
Ważne że nikt się nie bawi


  PRZEJDŹ NA FORUM