skaner + LAN
Skaner UKF + rejestrator audio po LAN
Sprawdź zarządzanie energią usb. Możliwe, że przechodzi w tryb "oszczędności energii"

Start -> Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menadżer urządzeń - > Kontrolery Uniwersalnej Magistrali Szeregowej - > klikasz na interesujący Cię główny koncentrator USB - > Zarządzanie energią - > Zezwalaj komputerowi wyłączanie tego urz. w celu oszczędzania energii (odznaczyć)


  PRZEJDŹ NA FORUM