Balon z Pikniku Naukowego w Falenicy. 11 czerwca SQ5AM-11
chyba prędzej mu się zasilanie skończy niż pyknie wesoły


  PRZEJD NA FORUM