Balon z Pikniku Naukowego w Falenicy. 11 czerwca SQ5AM-11
Oczywiœcie,
zapraszamy!


  PRZEJD NA FORUM