Ale się popisał SP3EWP
Kolego,
Włodek SP3EWP z Kalisza ma zwyczaj rezerwować "czyścić" QRG 3702.5 kHz przed komunikatami SP0PZK. Robi to z własnej inicjatywy. Jest starszym krótkofalowcem (70+) ciągle aktywnym, od ponad 40 lat. Nawiązuje kilka tysięcy QSO rocznie. Proponuję spojrzeć pozytywnie na jego działania.

73

Jerzy SP3SLU.


  PRZEJDŹ NA FORUM