Jaki skaner z obs³ug¹ CTCSS ?
Sorry oczywiœcie akumulatorki.


  PRZEJD NA FORUM