Zaklocenia na pasmach amatorskich-gwaltownie rosnacy problem
    SP9MK pisze:    Dlatego układy żarówek LED będą zakłócać nawet jeśli niema w nich przetwornicy impulsowej. Ponadto żarówki nawet z przetwornicą potrafią pracować poprawnie o ile posiadają odpowiednio skuteczne filtry.


Układy żarówek LED bez przetwornicy produkują zakłócenia przewodzone w stosunkowo niewielkiej ilości nawet jeżeli nie mają filtrów zakłóceń. Źródłem tych zakłóceń jest odbiegający od sinusoidy kształt pobieranego prądu pochodzący od prostownika. Zakłócenia są harmonicznymi 50 lub 100 Hz i stosunkowo szybko zanikają już poniżej zakresu KF. Z kolei przetwornice pracują na częstotliwości dziesiątek kiloherców i harmoniczne z łatwością sięgają KF. Harmonicznych jest też relatywnie więcej z powodu krótkich czasów przełączania tranzystorów kluczujących. Możliwe jest "gaszenie" zakłóceń w miejscu powstawania ale to wymaga dodatkowych elementów i dodatkowo pogarsza też sprawność mocową przetwornicy. Filtry na zasilaniu też składają się z realnych elementów, które kosztują i przy produkcji masowej często nie są montowane mimo, że płytka drukowana zawiera miejsce na ich montaż.

Generalnie producenci mają doskonale opanowane sposoby eliminacji zakłóceń nawet w układach przetwornicowych a o tym czy są one stosowane decyduje ekonomia.


  PRZEJDŹ NA FORUM