Aktualny stan członków PZK.
[quote=SP5WA][quote=sp9aki]...
Nie pojmuję zatem panującego zwyczaju w PZK, że jego stan członków podaje się nie wcześniej niż po tych 3 miesiącach
ostatecznego terminu opłacenia składek....][/quote]

jaQubek, mącisz jak zwykle a to już zrobiło się nudne.
A zatem nie pal głupa. Zamiast pisać beznadziejne posty zajrzyj do Statutu PZK.
Będąc członkiem Związku (w OT-50) powinieneś mieć świadomość zapisów tego dokumentu:

Statut PZK
§ 7
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PZK, a wraz z nim prawa i obowiązki wynikające z niniejszego statutu ustają w wyniku:
a) ...
b) nie opłacania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące od wymaganego terminu.
[/quote]

Dołączę jeszcze Jackowi Regulamin opłacania składek https://pzk.org.pl/download/public/regulaminy/Regulamin_oplacania_skladek_PZK.pdf bo takie elementarne informacje są mu niezbędne.
OT ma 7 dni po 15-tym stycznia i lipca a w niektórych przypadkach nawet 30 dni na dokonanie przelewu do centrali.
Trzeba tu rozróżnić datę wpłaty od daty zaksięgowania jej na koncie ZG PZK.
Tak więc data 16 stycznia jest datą nierealną, aby określić ilość członków PZK. Sądzę, że nawet większość skarbników w OT nie są w stanie posiadania wyciągów bankowych w ramach swoich kompetencji na ten dzień.


  PRZEJDŹ NA FORUM