Grupy rozmowne w sieci D-Star czyli StarNet.
Pod tym linkiem szczegółowe informacje.
73 de Wojciech sq9dhp.

http://www.sq9nfi.pzk.pl/mysite/index.php/2017/03/18/grupy-rozmowne-d-star-starnet/


  PRZEJD NA FORUM