"Zagrywki" i "prawa" dla wybrańców w PZK.
    sp9aki pisze:

    W forumowej dyskusji (na poboczny temat), prezes OT-73 PZK ujawnił nam, że prawo związkowe (PZK) może być nie jednolite
    dla wszystkich jego członków.

    http://sp7pki.iq24.pl/podglad_posta.asp?id_komentarza=2405446

    Chętnie poznam nieznane mi zapisy tego prawa dla wybrańców o których napisał kol. SP5ELA.


Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem ten fragment Statutu PZK
§39
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego PZK zwoływane są przez Prezesa Oddziału Terenowego PZK,
lub przez dwóch członków Zarządu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.


Jeśli masz problem ze zrozumieniem, to przyjmij do wiadomości, że zgodnie ze Statutem PZK przyjęcia nowych członków w OT może nastąpić dwa razy w roku. Wszystko zależy od aktywności ZOT, czy mają potrzebę zbierania się co kilka tygodni, czy wystarczy statutowo 2x w roku. I nie doszukuj się tu jakiś nieprawidłowości.  PRZEJDŹ NA FORUM