Co sie stao?
W razie kolejnej awarii pki polecam pierwsz¹ pomoc!  PRZEJD NA FORUM