Zespoły Robocze PZK 2016
Panowie...spokojnie...nie dramatyzujmy, po 1. III. wszystko będzie działało dalej. Natomiast zadaniem PZK jest teraz rozpisanie konkursu na nowego Administratora "Systemów Informatycznych PZK". Tutaj Związek musi dokładnie określić jakich osób szuka i jakie osoba chcąca zostać ,,Administratorem" powinna spełniać wymagania.
=====================================================================================================================
Jako Przykład dobrze opisane wymagania wstępne:
Wymaganie niezbędne:
1) wykształcenie wyższe 2-stopnia – informatyka, matematyka, fizyka, lub pokrewne
2) znajomość systemów:
a. Windows Server , Linux, Unix, DOS;
b. Windows XP, Vista, 7,10;
c. pocztowych oraz bazodanowych (np. MS Exchange, MS SQL Server)
d. dodatkowym atutem będzie znajomość systemu Android oraz podstawowa umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych dla tego systemu
3) Znajomość języków oprogramowania, w szczególności: języka C# oraz środowiska .NET, języka SQL, T-SQL, znajomość oprogramowania obiektowego-relacyjnego. oraz systemów CMS
4) Znajomość języka HTML5, CSS,
5) Wiedza z zakresu wdrażania serwisów internetowych oraz aplikacji WEBowych,
6) zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN (np.: Cisco, Juniper);
7) umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN;
8) znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (np.: VMware, HyperV, Citrix Xen);
9) znajomość zarządzania urządzeniami klasy firewall, IDP, WAF;
10) dyspozycyjność;
11) zdolności analityczne;
12) rzetelność i komunikatywność;
13) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
14) posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
15) nieposzlakowana opinia;
16) wysoka kultura osobista
17) niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
18) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
19) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
20) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karnego lub dyscyplinarnego;
21) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) lub brak formalnych przeszkód do jego uzyskania;
Mile widziane umiejętności dodatkowe:
1) Znajomość Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords,
2) Znajomość metodyk testowania oprogramowania,
3) Znajomość zasad bezpieczeństwa IT,
4) Umiejętność kompleksowego zaprojektowania systemu informatycznego zgodnego z wymaganiami klienta wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu do klienta oraz jego wdrożenie we wskazanych przez klienta lokalizacjach na terenie kraju.
=========================================================================================================================
Tylko w sposób konkursowy będzie można w sposób rzetelny wyłonić osobę, która będzie się doskonale znała na tym co będzie jej zadaniem oraz, która poświęci swój czas tem i TYLKO temu zadaniu. Sam chętnie przeczytam ogłoszenie konkursowe(jak już powstanie) z czystej ciekawości. Kluczem do sukcesu jest jasne postawienie wymagań na początku i ich przemyślenie - trzeba sobie też zadać pytanie, czy w obecnej sytuacji finansowej Związek wogóle stać na zatrudnienie informatyka / administratora systemów informatycznych - w tej branży - jak z resztą w każdej innej - umiejętności i doświadczenie są w cenie.


  PRZEJDŹ NA FORUM