Zespoły Robocze PZK 2016
Może kol. Wiktor SQ9WTF (lider tego Zespołu) coś nam tu z czasem napisze (rozjaśni)?


  PRZEJDŹ NA FORUM