Zespoły Robocze PZK 2016
Jacenty, czyż długotrwała tymczasowość dotychczasowego trolizmu internetowego nie jest poniekąd alternatywną realną koncepcją wypełnienia wszelkich zaistniałych pustek ... ?
https://marucha.files.wordpress.com/2013/02/pusty_leb.gif


  PRZEJDŹ NA FORUM