UR5EQF log
nie tylko HRD, MixW, Logger
Jak w programie UR5EQF w oknie QTH zmienić aby wszystkie litery w nazwie miejscowości były pisane duże a nie po pierwszej literze dużej pisze się automatycznie mała litera a jak chce się aby wszystkie były duże należy po każdej literze robić odstęp.


  PRZEJDŹ NA FORUM