Miernik SWR Arduino.
Dobieranie diod

Aby idealnie dobrać diody należałoby zdjąć charakterystyki i wybrać takie 2 diody które maja takie same charakterystyki. Charakterystykę diody można zdjąć korzystając z opisu http://www.wtc.wat.edu.pl/images/dydaktyka/fizyka-lab/LabFiz19.pdf przy czym nie należy zwracać uwagi na te "dziwne" wzory, po prostu Opracowanie wyników pomiarów punkty 2 i 3 omijamy - wpisując wyniki pomiarów do tabelki pomijamy też wartość "niepewność" - przecież dobieramy diody do miernika a nie robimy magisterium z diod ;-)


A w praktyce do tego miernika wystarczy dobór jednopunktowy - za pomocą miernika uniwersalnego pozwalającego mierzyć diody - praktycznie dzisiaj każdy miernik cyfrowy ma taka funkcje.
Po przełączeniu na ta funkcje mierzymy diodę, miernik pokazuje nam spadek napięcia na diodzie - najczęściej w mV (mierzymy w kierunku przewodzenia).
Należy dobrać dwie diody dla których różnica tych napięć jest najmniejsza- idealnie gdyby dla każdej diody było tyle samo - ale w praktyce to trudno osiągalne.

Gdy nie mamy takiego miernika to zwykłym omomierzem mierzymy oporność diody w kierunku przewodzenia - dobieramy te które maja taka samą wartość lub najbardziej zbliżone.


Waldemar
SP3NYR


  PRZEJDŹ NA FORUM