MorseRunner - mała zabawa.
O co walczymy, dokąd zmierzamy... w treningach z Morse Runner?

Odpowiedź zawarta jest w regulaminie CQ WW Contest:
XII. JUDGING:
E. Log Checking:
...
2. Contacts with an incorrectly received exchange are removed with no additional penalty.
Łączności z niepoprawnie odebranym raportem są usuwane bez dodatkowej kary
3. Call sign errors (bust) or call signs not in the other log(NIL)are removed and receive
a penalty of two times the QSO point value for that contact.
Znaki wywoławcze z błędami lub nie potwierdzone w logu korespondenta są usuwane
i ukarane podwójną ilością punktów jakie można by otrzymać za takie QSO


Oczywiście sposób obliczania punktów jest różny w innych contestach ale przekaz powyższych zapisów
ma wymiar uniwersalny.
Perfekcyjny odbiór i poprawne zalogowanie QSO prowadzi do uzyskania wyższego wyniku w conteście.
Są to warunki konieczne dla każdego startującego w jakimkolwiek conteście bez względu na to czy walczy
o deskę, o miejsce na pudle, z kolegą z sąsiedztwa czy z samym sobą (swoim poprzednim wynikiem).


  PRZEJDŹ NA FORUM